Maksu- ja peruutusehdot

HÄMEENLINNA CHEER TEAM RY MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT

 

päivitetty 1.4.2018

 

Yleistä seuran perimistä maksuista

Ilmoittautuessaan joukkueeseen harrastaja sitoutuu seuran maksuihin.

Harrastaja maksaa seuralle aina jäsenmaksun sekä kausimaksun. Lisäksi on erillisiä maksuja mm. leireistä ja kilpailumatkoista. Vuonna 2019 maksuna ovat kevät- ja syyskauden kausimaksut.

Uusi harrastaja saa tutustua alkeis- ja harrastejoukkueiden toimintaan kahden harjoituksen verran (kahdet ensimmäiset harjoitukset ilmoittautumisen jälkeen), jonka jälkeen sitoutuu maksamaan jäsen- ja kausimaksun. Mahdollisesta paikan perumisesta on ilmoitettava heti toisen kokeilukerran jälkeen viestitse joukkueen valmentajille, tai suoraan jäsenkoordinaattorille (hct.jasenet@gmail.com). Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, on hän velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan.

Kaikkien laskujen maksamisesta osissa on mahdollista sopia. Rahastonhoitajan sähköpostiin tulee olla yhteydessä ennen laskun eräpäivää ja keskustella maksuaikataulusta. Maksuaikataulusta sopiminen sitouttaa kaikkien erien maksamiseen.

Harjoitusten peruuntumisia ei korvata, mutta joukkueille pyritään järjestämään korvaava vuoro mahdollisuuksien mukaan.

Olemme siirtäneet seuramme laskujen reskontran, saatavien eräpäivän jälkeisen seurannan ja sitä koskevat toimenpiteet Visma Financial Solutions Oy:lle.

Maksamiseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä laskutuspalvelun numeroon 029 080 6560 tai sähköpostilla osoitteeseen fsf.asiakaspalvelu@visma.com.

Laskuun liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen hct.rahastonhoitaja@gmail.com

 

Jäsenmaksu

Jokaisen joukkuetoimintaan osallistuvan on oltava seuran jäsen. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja se sisältää Suomen Cheerleadingliiton veloittaman jäsenkohtaisen maksun.

Uusilta harrastajilta veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen kausimaksun yhteydessä ja vanhat jäsenet maksavat jäsenmaksun kevätkauden kausimaksun yhteydessä.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys joukkueessa harjoittelulle ja valmentamiselle sekä seuran hallitukselle toimimiselle.

Jäsenmaksua ei palauteta, vaikka lopettaisikin joukkueessa harjoittelun, valmentamisen tai seuratoiminnan ennen kalenterivuoden päättymistä.

Vuoden 2019 jäsenmaksu on 25 euroa kaikilta jäseniltä.

 

Kausimaksut

Jokaisella joukkueella on kausimaksu, joka on ilmoitettu joukkueen omalla sivulla. Kausimaksu maksetaan erikseen kevät- ja syyskaudesta eli kaksi kertaa vuodessa.

Kevätkausi on 1.1.-30.6. välinen aika ja kevätkauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi helmikuussa. Syyskausi on 1.7.-31.12. väinen aika ja syyskauden kausimaksu erääntyy maksettavaksi elokuussa.

Mikäli harrastaja vaihtaa joukkuetta kesken kauden, tulee kausimaksu maksettavaksi sen joukkueen mukaan missä kevätkaudella on harrastanut huhtikuuhun mennessä ja syyskaudella lokakuuhun mennessä.

Kausimaksu kattaa valmennukset joukkueen omilla harjoitusvuoroilla sekä harjoitukset seuran vapaavuoroilla, valmentajien koulutukset ja niihin liittyvät matkakustannukset, oikeuden käyttää seuran esiintymisasuja sekä joukkueen hallinnolliset ja muut seuran toiminnalliset kulut.

Jäsen- tai kausimaksuun eivät sisälly kengät, muut harjoitusasut, seuran edustusvaatteet, kilpailumatkat eivätkä liiton tai seuran järjestämät leirit.

 

Alennukset

Samassa taloudessa asuville harrastajille myönnetään perhealennus. Alennus on -30 % kausimaksusta ja se myönnetään jokaisen samassa taloudessa asuvan harrastajan kausimaksusta. Alennuksen myöntämiseksi edellytetään, että rahastonhoitajalle (hct.rahastonhoitaja@gmail.com) on ilmoitettu perheenjäsenten nimi ja joukkue heti kauden alussa tai uuden harrastajan kohdalla seuraan liityttäessä. Nimen voi ilmoittaa myös heti joukkueeseen liittyessä harrastajahakemuksen yhteydessä.

 

Poissaolot ja hyvitykset

Tilapäisiä poissaoloja ei korvata.

Mikäli harrastejoukkueessa urheileva lopettaa kesken kauden, peritään häneltä kaikki kulut jotka ovat ehtineet syntyä ja joita ei saada peruttua.

Mikäli kilpajoukkueessa urheileva lopettaa kesken kalenterivuoden, peritään häneltä kaikki kulut jotka ovat ehtineet syntyä ja joita ei saada peruttua. Lisäksi noudatetaan mitä yksilöllisessä urheilijasitoumuksessa on sanottu.

 

Kausimaksut

Mikäli poissaoloja tulee sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi yli yhden kuukauden ajan, voidaan kausimaksun osahyvityksestä sopia erikseen yhdistyksen hallituksen kanssa (hct.hallitus@gmail.com) ja palautuksen saamiseksi vaaditaan lääkärintodistus.

Mikäli uusi jäsen (ei seuran jäsen edellisenä kautena) ilmoittautuu kaudelle kaksi kuukautta ensimmäisten harjoitusten jälkeen, myönnetään kausimaksusta 20 % alennus.

 

Leirit

Ilmoittautuminen on aina sitova. Mahdollisesta peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Seuran järjestämien leirien osallistumismaksut voidaan palauttaa kokonaan lääkärintodistusta vastaan, mikäli harrastaja joutuu jättämään leirin kokonaan väliin pl. joukkueiden omat leirit, joista on sovittava erikseen joukkueen valmentajien kanssa.

Seuralla on oikeus peruuttaa leiri, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Mikäli Hämeenlinna Cheer Team ry joutuu peruuttamaan tilaisuuden liian vähäisen osallistujamäärän tai kouluttajan sairastumisen vuoksi, hyvitetään osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

 

Kilpailumatkat

Ilmoittautuminen on aina sitova. Perutusta osallistumisesta palautetaan osa maksusta ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Mahdollisen palautuksen suuruus riippuu kuljetus- ja majoitusliikkeiltä sekä kilpailun järjestäjältä saadusta hyvityksestä.

 

Lisenssi ja vakuutus

Jäsenmaksun ja kausimaksun lisäksi kilpailevien joukkueiden urheilijoiden tulee ostaa liiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen tai vakuutuksettoman lisenssin.

Muiden jäsenten on mahdollisuus halutessaan ostaa Harrastevakuutus liiton kautta. Harrastevakuutus sisältää Pohjolan urheiluvakuutuksen, joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Huom! Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan.

Lisätietoa lisenssin ja vakuutuksen ostosta Suomen Cheerleadingliiton sivuilta.

https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/

Huom! Hämeenlinna Cheer Team ry ei vakuuta harrastajia eikä tapahtumiin osallistujia.

 

Muita kustannuksia

Joukkueilla on kilpailu- ja leirimaksuja sekä varustehankintoja jotka laskutetaan erikseen. Joukkueen jäsenet voidaan velvoittaa hankkimaan yhtenäiset edustus-/treeniasut. Joukkuevarusteiden maksuja ei palauteta ja tilatut varusteet on harrastaja velvoitettu maksamaan kokonaisuudessaan lopettamisesta huolimatta.

Kisapuvut, pomit, kyltit yms. omistaa seura. Joukkueet osallistuvat varainhankinnalla kilpailupukujen maksun keräykseen.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

 

Toimistokulu

Toimistokulu kausimaksujen sekä leirien ja kilpailuihin osallistumismaksujen palauttamistapauksissa on viisi (5) euroa, joka vähennetään palautuksista.

 

Perintä

Perinnän puolestamme hoitaa Visma Financial Solutions Oy.

Laskujen perinnässä noudatetaan lakia saatavien perinnästä (22.4.1999/513).

Laskujen viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n mukaisesti.

Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen kirjallisesti rahastonhoitajan kanssa (hct.rahastonhoitaja@gmail.com).