Jäsenyyden päättäminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen oheisella lomakkeella. Eroamisen katsotaan tapahtuvan sen kauden lopussa, jona ilmoitus on jätetty. Seuramme hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan neljän (4) kuukauden kuluessa ao. jäsenmaksun eräpäivästä.

Jäsenyyden purkamisen syy