Varainkeruuohjeet

Varainhankintaohje

Varainkeruusta saadut tulot käytetään aina koko joukkueen hyväksi yleishyödylliseen toimintaan, varainkeruuta ei siis voi kohdistaa yksittäiselle urheilijalle/valikoiduille urheilijoille. Kauden aikana hankitut varainkeruuvarat tulee käyttää toimintavuoden loppuun mennessä. Toimintavuoden päättyessä käyttämättömät joukkueiden varat siirtyvät seuran varoiksi. Joukkue voi hakea tähän erityistä poikkeusta seuralta hyvissä ajoin etukäteen, esimerkiksi monivuotisen keruukampanjan osalta. 

Varainkeruun tapoja

1. Tuotemyynti

Vaatteiden, keksien, karkkien, pesuaineiden tms myynti. Myytävät tuotteet tulee päättää yhdessä joukkueenjohtajan ja tukiryhmän kanssa. 

· Varainkeruukampanjalle asetetaan aina aloitus- ja päättymispäivämäärä sekä varainkeruun kohde.

· Joukkueenjohtaja informoi alkavasta varainkeruusta seuran toimistoa ennen varainkeruun alkua

· Jokaiselle varainkeruukampanjalle tulee päättää yhdessä tukiryhmän kanssa omavastuuosuus, joka on suuruudeltaan varainkeruutuoton tavoitteiden mukainen.

Ennakkoon tilattavat tuotteet kuten esimerkiksi lakritsit tai muut vastaavat tulee laskuttaa vanhemmilta ennen niiden tilausta.

· Varainkeruukampanjan organisoinnista vastaa joukkueenjohtaja tai muu tähän nimetty henkilö.

· Varainkeruukampanjasta vastaava henkilö ylläpitää varainkeruumyyntilistaa, josta tulee käydä ilmi kunkin urheilijan varainkeruumyynti tai omavastuuosuus. Lista toimitetaan seuran toimistolle välittömästi kampanjan päättymisen jälkeen.

· Seuran toimisto laskuttaa urheilijoiden perheiltä listan mukaiset summat mahdollisimman pian varainkeruukampanjan päätyttyä.


2. Keikat/ talkoot

Joukkueelle tai urheilijoiden vanhemmille sopivat työtehtävät tai esiintymiset esimerkiksi yritysten tapahtumissa.

· Joukkueenjohtaja ilmoittaa seuran toimistolle laskutettavan tahon laskutustiedot sekä laskulle kirjattavat yksityiskohdat, kuten työn suorituspaikka, työn kuvaus ja laskutettava summa.


3. Sponsori

· Joukkueen edustajat eivät voi itse allekirjoittaa sponsorisopimuksia

· Joukkueen mahdollisesti itse hankkimat sponsorit tulee aina hyväksyttää ja allekirjoituttaa seuran hallituksen puheenjohtajalla tai hallituksen määräämällä seuran edustajalla.   
Varainkeruuprovisio

Seura pidättää 5% osuuden joukkueiden tekemästä varainkeruumyynnistä, kuitenkin siten, että seuran pidättämä osuus on maksimissaan 50€ / varainhankinta ja 100€ / toimintavuosi.

Provisio vähennetään joukkueen varoista kunkin varainhankintakampanjan päätyttyä.