Korona

Hämeenlinna Cheer Team ry seuraa aktiivisesti viranomaisohjeistuksia sekä -määräyksiä ja päivittää omaa ohjeistustaan niiden mukaiseksi tarvittaessa. 

Sujuvan ja turvallisen harjoittelun edellytys on, että seuran jäsenistö urheilijoineen ja toimihenkilöineen sekä urheilijoiden perheet ymmärtävät ohjeet ja sitoutuvat niiden noudattamiseen.

Seuran ohjeistus pohjautuu seuraaviin eri tahojen ohjeisiin ja määräyksiin koronaviruksen leviämisvaiheen osalta (linkit päivitetty 15.4.2021):

Seuran ohjeistusta on viimeksi päivitetty 15.4.2021. Löydät seuran ohjeistuksen jäsenistölle alla olevasta linkistä.

Lisätietoa ohjeistuksesta: toimisto@hameenlinnacheerteam.fiHCT Koronaohjeistus, kiihtymisvaihe 15.4.2021
HCT Kannattajajäsenyys


Koronapandemia on vaikuttanut Hämeenlinna Cheer Team ry:n tulovirtaan merkittävästi seuran kulujen pysyessä käytännössä muuttumattomina. Mikäli haluat osallistua seuran toiminnan tukemiseen ja olla sitä kautta mahdollistamassa lasten ja nuorten laadukas cheerleadingharrastus myös koronapandemian jälkeen, tutustu HCT Kannattajuusjäsenyyksiin TÄÄLTÄ

Hämeenlinna Cheer Team ry kiittää tuestanne!